Sẽ có quy trình xác định trước trị giá và mã số hàng hóa XNK

(HQ Online)- Để thực hiện Điều 7 và Điều 8 dự thảo Thông tư hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, thuế XNK và quản lý thuế đối với hàng hóa XNK (thay thế Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 6-12-2010 của Bộ Tài chính) trong thời gian tới, Tổng cục Hải quan đã xây dựng và lấy ý kiến góp ý về quy trình xác định trước trị giá hàng hóa XNK và quy trình xác định trước mã số hàng hóa XNK .

DN làm thủ tục XNK tại cơ quan Hải quan.

Tại Quy trình xác định trước mã số hàng hóa XNK sẽ hướng dẫn trình tự, thủ tục tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đề nghị xác định trước mã số của tổ chức, cá nhân đề nghị xác định trước; Trình tự, thủ tục ban hành và tổ chức thực hiện văn bản xác định trước.

Quy trình này gồm 2 khâu: Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ xác định trước tại cấp Cục Hải quan tỉnh, thành phố (gồm 2 bước, bước 1: Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ đề nghị xác định trước mã số; bước 2: Kiểm tra mã số do tổ chức, cá nhân đề nghị xác định trước mã số đề xuất); Khâu kiểm tra hồ sơ xác định trước, ban hành văn bản xác định trước mã số tại cấp Tổng cục (gồm 2 bước, bước 1: Kiểm tra hồ sơ xác định trước, bước 2: Thực hiện xác định mã số hàng hóa và thông báo kết quả xác định trước mã số).

Đối với Quy trình xác định trước trị giá hàng hóa XNK sẽ hướng dẫn trình tự, thủ tục tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đề nghị xác định trước trị giá của tổ chức, cá nhân đề nghị xác định trước; trình tự, thủ tục ban hành, áp dụng, tổ chức thực hiện Thông báo kết quả xác định trước trị giá.

Quy trình này gồm 3 bước: Bước 1: Kiểm tra điều kiện xác định trước trị giá; bước 2: Kiểm tra Hồ sơ xác định trước; bước 3: Cập nhật dữ liệu.

Khi 2 Quy trình này được ban hành sẽ giúp cho việc tra cứu, cập nhật cơ sở dữ liệu phục vụ cho quá trình tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, ban hành văn bản thu thập, cập nhật, sử dụng cơ sở dữ liệu của cơ quan Hải quan được nhanh chóng và hiệu quả.

T.TR

Cùng danh mục
VĂN BẢN
THỦ TỤC HẢI QUAN
Bạn cần giúp đỡ...?

Hãy liên hệ ngay với chung tôi, mọi thắc mắc của bạn sẽ được giải đáp.

Liên hệ
  • Gửi đi
  • Nhập số điện thoại của bạn để được tư vấn!